ef_foto

Мухиддин
Рискиев

 

Проект “Космический модернизм”
Серия “Космический модернизм” представляет собой 7 постеров , в которых некоторые знаковые здания в стиле архитектурного модернизма города Ташкент превращены в космические корабли и одновременно игрушки которые могут свободно парить в пространстве. Слова расположенные внизу постера , после прочтения , возвращают к изображению для переосмысления каждого сооружения. Здания в городе Ташкент в стиле архитектурный модернизм вызывают разного рода эмоции , если рассматривать их с разных точек зрения. Эстетически эти сооружения вызывают восхищение своими размерами и тем, что совмещают в себе инженерную функцию и красоту простых форм. Нередко в разговорах об архитектуре модернизма употребляется такие выражения как “неземной” “космический” “инопланетный”, что меня и сподвигло к творческому поиску.


Space Modernism" project
Space Modernism" project Space Modernism" series consists of 7 posters in which some of the iconic buildings in the modernist architectural style of Tashkent are turned into spaceships and, at the same time, toys that can float freely in space. The words at the bottom of the poster, once read, return to the image to redefine each structure. Buildings in the modernist architectural style in Tashkent evoke different emotions when viewed from different angles. Aesthetically, they arouse admiration for their sheer size and for the way they combine engineering function with the beauty of simple forms. When talking about modernist architecture, we often hear expressions like 'ethereal', 'cosmic', 'alien', which is what motivated me to do my research.


"Kosmik modernizm" loyihasi.
"Kosmik Modernizm" seriyasi - bu 7 ta plakat bo'lib, unda Toshkent shahrining me'moriy modernizmi uslubidagi ba'zi bir obidalar kosmik kemalarga va shu bilan birga kosmosda erkin suzib yuradigan o'yinchoqlarga aylantirildi. Afishaning pastki qismida joylashgan so'zlar, o'qib bo'lgach, har bir strukturani qayta ko'rib chiqish uchun rasmga qaytadi. Toshkent shahridagi me'moriy modernizm uslubidagi binolar turli nuqtai nazardan qaralganda har xil his-tuyg'ularni uyg'otadi. Estetik jihatdan, ushbu tuzilmalar ularning o'lchamlari va muhandislik funktsiyalari va oddiy shakllarning go'zalligi bilan birlashtirilganligi bilan hayratga solinadi. Ko'pincha modernizm arxitekturasi haqidagi suhbatlarda "g'ayritabiiy" "kosmik" "begona" kabi iboralar ishlatiladi, bu meni ijodiy izlashga undadi.